Skip to content
Kancelarię tworzą kreatywni i dynamiczni prawnicy, których głównym atutem jest bogata wiedza merytoryczna, rzetelność, zaangażowanie i pełen profesjonalizm. Wielu pracowników Kancelarii ma za sobą studia na zagranicznych uczelniach lub udział w seminariach i programach uniwersyteckich w kraju i za granicą.
Wszyscy pracownicy Kancelarii rekrutowani są spośród doskonale wykształconych absolwentów prawa i wyróżniających się aplikantów. Większość z osób współpracujących w ramach Kancelarii włada językiem angielskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.

dr Krystyna Babiak - radca prawny. Doktor prawa pracy i wieloletni wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1968 – 1970 pracowała jako aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1974 r. do 1986 r. była adiunktem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1984 r. pracowała jako radca prawny w służbie zdrowia, instytucjach kultury i bankach, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Od 1995 r. Arbiter Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Za swoją pracę i działalność odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz Złota Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Natalia Jaworska – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostce administracji samorządowej oraz w kancelariach radców prawnych. W Kancelarii uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek administracji samorządowej.

Ponadto Kancelaria współpracuje z ekspertem ekonomicznym z Agencji Oceny Technologii Medycznej, specjalistą z zakresu rachunku kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i licencjonowanym audytorem wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych.