Skip to content

Przedmiotem działalności kancelarii jest pomoc prawna przedsiębiorcom, podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, jak i osób fizycznych.

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń:

 • system rozliczeń godzinowych
 • system wynagrodzenia ryczałtowego

Oferujemy stałą obsługę prawną, w zakresie przedmiotowej działalności Kancelarii, świadczoną bieżąco – w formie:

 • udzielania porad i informacji prawnych, w tym telefonicznie oraz w drodze elektronicznej
 • sporządzania opinii, ekspertyz i poglądów prawnych
 • opracowywania i opiniowania projektów umów
 • interpretacji dotyczących treści przepisów w danej dziedzinie prawa,
 • zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami, urzędami administracji i organami egzekucyjnymi
 • udziału w negocjacjach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 • Kancelaria oferuje również jednorazową realizację indywidualnego zamówienia Klienta, w wyżej wymienionym zakresie.

Zakres oferty kancelarii:

 • Prawo gospodarcze (w tym: sporządzanie umów spółek, rejestracja oraz likwidacja spółek, sporządzanie umów handlowych)
 • Prawo cywilne (w tym: prawo konsumenckie, prawo umów, sprawy o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności)
 • Prawo upadłościowe i naprawcze (w tym: sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczęcie postępowania naprawczego, zgłaszanie wierzytelności, reprezentacja na radach wierzycieli)
 • Prawo europejskie (w tym: windykacja należności od dłużników z zagranicy i uzyskiwanie europejskich nakazów zapłaty)
 • Prawo lokalowe (w tym: sprawy o podwyżki czynszu, eksmisję, odszkodowania od gminy) Prawa rodzinnego (w tym: prowadzenie spraw rozwodowych, o alimenty i o opiekę nad dziećmi)
 • Prawo spadkowe (w tym: stwierdzenia nabycia spadku, sprawy o dział spadku, o zachowek, ważność testamentu)
 • Prawo pracy (w tym: sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych)
 • Prawo przewozowe (w tym: sporządzenie umów spedycyjnych oraz umów przewozu, prowadzenie spraw sądowych z zakresu niewykonania tych umów)